Kenen vastuulla on Suomen merenkulun kriisitilanteen tiedottaminen?

Alpo Tuurnalan mietelmä on ajankohtaisempi kuin koskaan. Monet haikailevat entisen Merenkulkulaitoksen perään, jolloin Suomessa oli selkeä yksi toimija hoitamaan merenkulkuasioita ja jäänmurtoa sekä väylästöä. Myös Tuurnalan muistutukseen ”vanhoista” varajärjestelmistä kriisitilanteen varalle on syytä suhtautua vakavuudella.

Ruotsissa on olemassa vielä Sjöfartsverket, toisin kuin Suomessa. Sinänsä erikoista: Ruotsi on EU:n jäsen kuten Suomi, mutta miksi Suomen Merenkulkulaitos purettiin, Ruotsin säilytettiin? Kun Nordstream kaasuputki räjäytettiin 26.9.2022 onnettomuus tapahtui Ruotsin aluevesillä. Räjäytyksestä oli nopeasti tietoa saatavilla Sjöfartsverketin kotisivuilla tietoa.

Mikäli Suomen merenkulun pitäisi tiedottaa äkillisestä kriisitilanteesta nopeasti, on haastavaa etsiä oikea viranomaistaho, jonka kotisivuilta löytyisi asiasta tietoa. Väylävirasto ja Traficom ovat suuret virastot, jotka hoitavat muitakin kuin merenkulkuasioita. Mistä merenkulun kriisitiedotteita olisi poikkeustilanteessa nopeasti löydettävissä? Rajavartiolaitos, Merivartiosto (Länsi-Suomen merivartiosto ja Suomenlahden merivartiosto) ja Puolustusvoimat hoitavat toki omaa mantteliaan, mutta yhden kokoavan ja selkeän merenkulun toimijan etsiminen on haastavaa, saati kenellä on tiedottamisvastuu.