Merimies-lehti vuonna 2021: Kemin biotuotetehtaan kuljetukset pitää saada suomalaisille varustamoille

Merimies-lehti toi esiin vuonna 2021, että ”Kemin uuden biotuotetehtaan ja Rauman uuden sahan kuljetukset pitää saada suomalaisille varustamoille.” Merimies-lehti haastatteli tuolloin Metsä Groupin meriliikennejohtaja Jyrki Rankia ja koitti selvittää, millä ja miten Kemin rakennettavan biotuotetehtaan merikuljetukset tullaan mahdollisesti hoitamaan.

- 800 000-1 miljoonan tonnimäärän kuljettaminen tarkoittaisi käytännössä arviolta noin kolmea aluskäyntiä viikossa satamassa, Metsä Groupin meriliikennejohtaja Jyrki Ranki laskeskeli.

Rankin mukaan ”sellua tullaan laivaamaan Kemistä perinteisillä konventionaalisilla lo-lo-laivoilla. Lähialueille sellua voidaan kuljettaa pienemmillä laivoilla ja kauemmas suuremmilla.”

Merimies-lehti kysyi, onko jo kenties tiedossa mitkä varustamot tulevat hoitamaan Kemin biotuotetehtaan kuljetukset.

- Kartoitamme kaikkia toimijoita ja teemme kilpailutuksen. Kaikki rahtaussopimukset tullaan kilpailuttamaan. Varustamoiden kanssa tekemämme sopimukset ovat määräaikaisia, noin vuodesta viiteen vuoteen, Metsä Groupin meriliikennejohtaja Jyrki Ranki kertoi tuolloin.

Kuva alla: Shutterstock