Suomen meriliikenteen huoltovarmuuden turvaaminen tärkeämpää kuin aikoihin

Koronapandemia ja sen jälkeen puhjennut Ukrainan sota korostavat entisestään oman kansallisen merenkulkumme merkitystä. 

- Suomen lipun alla olevat alukset ja suomalaisten merimiesten työpaikat ovat Suomelle elintärkeitä, Merimies-Unionin puheenjohtaja Kenneth Bondas muistuttaa.

Suomi on täysin riippuvainen merikuljetuksista, joita pitkin kuljetetaan yli 90 prosenttia Suomen kaikista tuotteista.

- Merireitit ovat kuitenkin uhanalaisia. Siksi on tärkeää, että on olemassa Suomen lipun alla purjehtivaa suomalaisomisteista kauppalaivastoa.