Mikä on merenkulun miehistötuki?

Euroopan yhteisön suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle ovat käytössä EU:ssa tällä hetkellä kaikissa merenkulkua harjoittavissa EU-valtioissa, myös Suomessa. Niiden avulla pyritään pitämään oma eurooppalainen merenkulku kilpailukykyisenä muuhun maailmaan nähden. 

Yksi Euroopan komission meriliikenteen suuntaviivojen mukainen sallima keino tukea kansallista merenkulkua koskee työvoimakustannuksia: Euroopan jäsenvaltioissa rekisteröidyillä aluksilla työskentelevien yhteisön merenkulkijoiden sosiaaliturvamaksuja voidaan alentaa (kansankielellä merenkulun miehistötuki). Merenkulun miehistötuen avulla pyritään helpottamaan ja lisäämään eurooppalaisen miehistön työllistämistä.