Markkinat eivät ratkaise huoltovarmuuskysymyksiä

Suomen lipun alla kulkevan laivaston osuus ulkomaankaupasta on laskenut vuosikymmenten mittaan. Vuonna 2015 Suomeen saapuneista merikuljetuksista vain kolmasosa kulki Suomen lipun alla. Suomen lipun alla olevan tonniston ja suomalaisten merimiesten määrä on saatava kasvuun.

Merenkulun huoltovarmuutta tutkinut lippueamiraali Bo Österlund nosti vuonna 2019 väitöskirjassaan esiin Suomen kauppalaivaston kutistumisen. Österlund nosti esiin huolen, että huoltovarmuus on jätetty liiaksi markkinoiden vastuulle: markkinat eivät ratkaise huoltovarmuuskysymyksiä. 

Jotta suomalainen merenkulku pysyy kilpailukykyisenä, on sen tuettava omaa merenkulkuaan kuten muut eurooppalaiset merenkulkuvaltiot tekevät. Jos merenkulun miehistötuesta luovuttaisiin, suomalainen merenkulku ei ole enää kilpailukykyistä. Suomen lipun alla olevat alukset ulosliputetaan edullisempien lippujen alle ja tuhannet suomalaiset merenkulkijat menettävät työnsä. Halvempien lippujen alla tarjottavat työehdot eivät riitä tarjoamaan suomalaisille merenkulkijoille riittävää toimeentuloa. Ulosliputusten seurauksena suomalaiset merenkulkijat jäävät työttömiksi. Suomalainen merenkulkuosaaminen loppuu, johon maallemme ei ole varaa katsoessamme nykyistä, vaarallista turvallisuuspoliittista maailmantilannetta. Suomen merikuljetukset Suomen lipun alla on turvattava.