Valtiontuen suuntaviivojen yleiset tavoitteet 

Merenkulku on Euroopan unionin valtioiden toiminnan kannalta elintärkeää. Yli 90 prosenttia EU:n tuotteista kuljetetaan meritse. 

Meriliikenne on ala, jolla kansainvälinen kilpailu on kovaa. Vuonna 2004 EU:ssa otettiin käyttöön yhteisön säännöt meriliikenteen valtiontuelle (Komission tiedonanto C(2004) 43), joiden avulla Euroopan kansalliset lippuvaltiot pystyisivät kilpailemaan kolmansia maita vastaan. 

EU:n meriliikenteen suuntaviivojen avulla pyritään: 

- säilyttämään ja kehittämään merenkulkualan osaamista ja turvaamaan eurooppalaisten merenkulkijoiden työllisyys ja parantamaan sitä 
 
- edistämään turvallista, tehokasta, turvattua ja ympäristöystävällistä meriliikennettä; 

- kannustamaan alusten merkitsemistä tai palauttamista jäsenvaltioiden rekistereihin ja

- edistämään jäsenvaltioissa sijaitsevan merenkulkuklusterin lujittamista samalla kun pidetään yllä aluskantaa, joka on yleisesti kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. 

Kuvassa alla: Suomalainen pursimies Hasse Lindberg Finnlines-varustamosta Helsingin Vuosaaressa kesäkuussa 2022. Finnlinesin Finneco I - Itämeren valtavin lastialus saapui Suomen lipun alle