EU:n meriliikenteen suuntaviivat puolustavat Euroopan merenkulun kilpailukykyä halpalippuja ja heikkoja työehtoja vastaan

Meriliikenteen valtiontuet ovat käytössä kaikissa merenkulkua harjoittavissa EU-maissa, Merimies-Unioni muistuttaa.

Kansalliset, kuten Suomen lipun alla purjehtivat alukset, joutuvat käymään jatkuvasti kilpailua meriliikenteen kuljetuksista. Suomen lipun alla olevilla aluksilla noudatetaan kansallisia, suomalaisia työehtoja. Samaan aikaan suomalaiseen satamaan saattaa purjehtia mukavuuslipun, kuten esimerkiksi Bahama tai Liberia, alla oleva alus, jossa työntekijöiden työehdoissa esiintyy räikeitä puutteita: palkat ovat maksamatta, eikä miehistöllä ole ruokaa. 

Suomen tuonnista ja viennistä yli 90 prosenttia tapahtuu meriteitse. Myös Euroopan unionin ja muun maailman välisistä kuljetuksista yli 90 prosenttia tapahtuu meritse. Eurooppalaiset varustamot ja lippuvaltiot ovat joutuneet jo 1970-luvulta lähtien kilpailemaan kolmansiin maihin, eli halpalippujen alle rekisteröityjä aluksia vastaan, jotka eivät piittaa kansainvälisistä työmarkkina- ja turvallisuussäännöistä. 

Kuvassa alla: Marshallinsaarten, eli mukavuuslipun, alla purjehtiva Santa Francesca laiva Porin Mäntyluodossa kesäkuussa 2022.  Marshallinsaaret on saarivaltio Tyynessä valtameressä. Se sijaitsee Naurun ja Kiribatin pohjoispuolella. Aluksia rekisteröidään eksoottisiin saarivaltioihin, eli veroparatiiseihin, joihin on perustettu postilaatikkoyrityksiä verotuksen välttelemiseksi. Myös työntekijöiden työehdot ovat mukavuuslippujen alla purjehtivilla aluksilla usein heikot.