Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Väylänhoitoammattiosasto

Väylänhoitoammattiosasto on yksi Merimies-Unionin valtakunnallisista jäsenjärjestöistä. Sen toiminta perustuu etupäässä edunvalvontaan. Osastoon kuuluu 80 jäsentä.

Osaston (012) jäsenet työskentelevät pääsääntöisesti väylänhoitotöissä, väylämestareina ja väylänhoitajina, niin rannikolla kuin sisävesillä. 

Osasto perustettiin vuonna 1988 ja silloin sen nimi oli virkamiesosasto. Jäseniä oli perustamisvaiheessa noin 40. Väylänhoitoammattiosastoksi nimi muuttui vuonna 1998.

Jäsenet turvaavat laiva- ja vesiliikennettä

Osaston jäsenten tehtäviin kuuluu turvata laiva- ja muun vesiliikenteen turvallisuus lähes koko Suomen vesiväyläverkostossa. Väylien hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat muun muassa vikakorjaukset, kelluvien turvalaitteiden sijainnointarkistukset, kiinteiden turvalaitteiden tarkistukset ja muut vastaavat hoito- ja ylläpitotyöt.

Väyliä on yhteensä noin 19 900 kilometriä, joista Liikenneviraston (LiVi) ylläpitämiä noin 16 300 kilometriä. Muut ovat kuntien ja yksityisten ylläpitämiä. Turvalaitteita näillä väylillä on yhteensä noin 34 300, joista LiVin ylläpitämiä on noin 25 600.

Rannikolla toiminta on ympärivuotista, mutta sisävesillä liikenne pysähtyy yleensä tammikuun loppupuolella ja alkaa taas huhtikuun alusta. Syynä tähän ovat Saimaan kanavan huoltoseisokki ja jääolosuhteet.

Pitkien välimatkojen vuoksi osaston jäsenet kokoontuvat lähinnä vuosikokouksiin.  Niiden yhteydessä järjestetään usein myös virkistäytymistä.

Hallitus 2015-2017
puheenjohtaja Hemmo Mutka
sihteeri Bengt Alborg
jäsenet Arto Kiiski
  Reijo Nikkanen
  Jukka-Pekka Sintonen
varajäsenet Mika Makkonen
   
 Yhteystiedot

Puheenjohtaja Hemmo Mutka
puh. 040 7212799
hemmo.mutka(at)meritaito.fi

Sihteeri Bengt Alborg
puh. 041 5069442