Suomen Merimiesunioni logo
Näytä alasivut

21.10.2019

Asetu ehdolle työsuojeluvaaleissa – järjestetään työpaikoilla marras-joulukuussa


Työsuojeluvaalit järjestetään työpaikoilla marras-joulukuussa. Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajansa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan.

Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat vaalilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Nämä voidaan valita pienemmilläkin työpaikoilla.

Toimikausi

Vaaleissa valittujen edustajien toimikausi on kaksi seuraavaa kalenterivuotta ellei työpaikantyösuojelutoimikunnassa tai sitä vastaavassa yhteistoimintamenettelyssä sovita pidemmästä toimikaudesta.

Merenkulkualan vaaliohjeet

Ehdokkaita saavat asettaa kaikki laivaväkeen kuuluvat. Päällystö ei voi asettaa miehistönedustajien vaalissa ehdokkaita, jos he valitsevat omat valtuutettunsa. Ehdokkaiden nimet ilmoitetaan sopivalla tavalla vaalitoimikunnalle.

Tutustu tästä linkistä tarkemmin merenkulkualan vaaliohjeisiin