Suomen Merimiesunioni logo

GOD JUL o ETT BÄTTRE NYTT ÅR Tillönskas alla sjömän o sjökvinnor. Både på land o ute till havs.

Toivoo,

-

Ålandsavdelningen