Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Jäsenyys


Jokaisen merellisissä tehtävissä toimivan kannattaa järjestäytyä, sillä ammattiliittoon kuulumisesta on hyötyä sekä silloin kun työssä tulee ongelmia että silloin kun menee hyvin. Ammattiliitossa pääset myös vaikuttamaan.

Merimies-Unionin ja Kuljetusalan työttömyyskassan jäseneksi voivat liittyä kauppalaivastossa, rannikko- tai sisävesiliikenteessä tai hinaajassa taikka muussa merenkulkuun liittyvässä tehtävässä toimivat.

Liitto neuvottelee – liitto auttaa 

Jäsenyyden tärkein hyöty on se, että työntekijän ei tarvitse itse neuvotella työnantajan kanssa työsuhteensa vähimmäisehdoista, vaan sen tekee hänen puolestaan ammattiliitto.

Merimies-Unioni sopii varustamoyhdistysten ja varustamoiden sekä muiden työnantajien kanssa palkoista ja niiden korotuksista, ylityökorvauksista, työajoista, vuosilomista ja muista työsuhteen keskeisistä ehdoista. Merimies-Unioni myös valvoo työehtosopimusten noudattamista. 

Unionin jäsenet saavat asiantuntija-, neuvottelu- ja oikeusapua, jos he joutuvat työelämässä ristiriitatilanteisiin. Jäsenet voivat myös osallistua liiton järjestämään koulutukseen ja hyödyntää jäsenetuja.

Liity jäseneksi

Jäseneksi liittoon ja kassaan voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen/valtakirjan ja lähettämällä sen Merimies-Unioniin.

Lomakkeita saa luottamusmieheltä. Niitä voi myös tilata Merimies-Unionin toimistolta jäsenpalvelusta.

Helpointa on täyttää ja lähettää sähköinen liittymislomake;

Liity jäseneksi tästä

Opiskelijajäsenen liittymislomakkeeseen pääset tästä

Jos on epäselvyyttä siitä, tulisiko kuulua maapuolen liittoon vai Merimies-Unioniin, voi kysyä neuvoa Unionin jäsenpalvelusta.

Kannattaa toimia nopeasti. Jäsenyys Merimies-Unionissa ja Kuljetusalan työttömyyskassassa alkaa siitä päivästä, kun luottamusmies on kuitannut hakemuksen tai kun hakemus on Unionin toimistossa leimattu saapuneeksi. Sähköisesti tehty hakemus tulee voimaan heti.

Tutustu Unionin jäsenetuihin!

Jäsenet saavat hyväkseen myös muut Merimies-Unionin jäsenedut, joista moniin kuuluu selkeitä alennuksia tai muita rahanarvoisia etuja.