Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Asetu ehdokkaaksi!

Oletko kiinnostunut toiminnasta Merimies-Unionissa? Merimies-Unionin edustajakokous tarjoaa kaikille kiinnostuneille jäsenille hyvät mahdollisuudet päästä vaikuttamaan ja päättämään liiton tulevaisuuden suuntaviivoista. Edustajakokous valitsee valtuuston ja hallituksen jäsenet.

Ehdokasasettelu on 2.10.-15.11.2023.

Ehdokkaat edustajakokousvaalia varten asetetaan jäsenyhdistysten (ammattiosastojen) kokouksissa ja aluksilla sekä työpaikoilla toimeenpantavissa ehdokasasettelukokouksissa, jotka on pidettävä 2.10.-15.11.2023.

Jäsenyhdistyksen ehdokasasettelukokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus ja aluksilla sekä työpaikoilla toimeenpantavan ehdokasasettelukokouksen luottamusmies.

Ehdokkaaksi nimeäminen edellyttää ehdokkaan kirjallisen suostumuksen. Pöytäkirja sekä ehdokkaiden suostumusasiakirjat on toimitettava Unionin Helsingin toimistoon niin hyvissä ajoin, että ne ovat perillä viimeistään 29.11.2023 klo 16.00

Merimies-Unionin hallitus vahvistaa ehdokasluettelot 12.12.2023.